کارگاه بین المللی معماری در فضای ساخته شده (تغییر کاربری و معماری داخلی)

کارگاه بین المللی معماری در فضای ساخته شده (تغییر کاربری و معماری داخلی)

کارگاه “معماری در فضای ساخته شده (طراحی در امتداد جاده ابریشم ۲)” با حضور اساتید و دانشجویان معماری از دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا و به صورت مشترک با ترکیبی از گروه‌های دانشجویی ایرانی-ایتالیایی برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان کارگاه دانشگاه پلی تکنیک میلان، دانشگاه تهران و دانشگاه غیرانتفاعی علاءالدوله سمنانی گرمسار هستند.

زمان: ۳ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
مکان: دانشگاه تهران

IRAN014-1

Posted in دسته‌بندی نشده | ۱ Comment